Giới thiệu chung

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hà Tiên được UBND thị xã Hà Tiên đầu tư xây dựng vào năm 2001 trên mặt bằng khuôn viên có tổng diện tích 17.144,4 m2, , tọa lạc tại vị trí số 08, tỉnh lộ 28, khu phố II, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Giới thiệu chung

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
* TIỀN THÂN:
      Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hà Tiên là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, được chuyển đổi từ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thị xã Hà Tiên theo Quyết định số 558/QĐ-UBND, ngày 24/02/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang.
       Ngày 31/05/2001, Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 1215/ QĐ-UBND chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hà Tiên về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.
* HIỆN TẠI
      Ngày 13/02/2018, Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 381/ QĐ-UBND chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hà Tiên về trực thuộc UBND thị xã Hà Tiên và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hà Tiên.
      Ngày 11/09/2018, Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội ra Quyết định số 573/NQ-UBTVQH14, thành lập Thành phố Hà Tiên trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
      Ngày 03/11/2018, lễ công bố chính thức thành lập Thành phố Hà Tiên diễn ra long trọng tại Quãng trường Chiêu Anh Các, thành phố Hà Tiên.
      Cũng từ đó đơn vị mang tên là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên thành phố Hà Tiên.
      Địa chỉ: Số 08, tỉnh lộ 28, khu phố II, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
      Điện thoại: 02973 850 237.

* Năm 2010: Ngày mới thành lập tập thể cán bộ viên chức gồm có 16 người, trong đó Ban giám đốc có 3 người gồm:
- Giám đốc Nguyễn Duy Hùng
- Phó Giám đốc Huỳnh Ngọc Quí
- Phó Giám đốc Phan Văn Báo
- Tổ Hành chính quản trị có 4 nhân viên;
- Tổ Chuyên môn có 9 giáo viên trong đó có 2 giáo viên dạy văn hóa và 7 giáo viên dạy nghề phổ thông.
- Chi bộ sinh hoạt ghép với Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo với 5 đảng viên, tham gia cấp ủy có đ/c Huỳnh Ngọc Quí, Chi ủy viên Chi bộ.
* Năm 2011: Tiến hành xây dựng khu Hiệu bộ.
* Năm 2012: Ngày 01/05/2012, Giám đốc Nguyễn Duy Hùng nghỉ hưu.
Ngày 01/10/2012, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ra quyết định bổ nhiệm Thầy Phan Văn Báo làm Giám đốc Trung tâm.
Thành lập Chi bộ Trung tâm GDTX tách ra từ Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo với 6 đảng viên. Bí thư Chi bộ là đ/c Phan Văn Báo.
* Năm 2018: Ngày 01/10/2018, Giám đốc Phan Văn Báo nghĩ hưu.
Ban Giám đốc Trung tâm hiện có 02 đồng chí: Huỳnh Ngọc Quí – phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm và Nguyễn Thị Mỹ Phượng – phụ trách chuyên môn, phong trào, CSVC.
Bí thư Chi bộ là đ/c Huỳnh Ngọc Quí.

 
SỨ MỆNH
      Trung tâm GDNN - GDTX Hà Tiên xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn giỏi để đảm bảo cho sự phát triển của địa phương và của thực hiện tốt nghị quyết 20NQ/TW của Bộ Chính trị, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, phát triển trên các lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, xây dựng một xã hội học tập, học tập suốt đời.
TẦM NHÌN
      Hà Tiên là Thành phố trẻ, với định hướng là thành phố Văn hóa du lịch “xanh – sạxh – đẹp – an toàn”, do đó đòi hỏi con người của Hà Tiên phải năng động, sáng tạo để xứng với tầm phát triển. Trong thời gian tới Trung tâm GDNN - GDTX Hà Tiên sẽ tiếp tục kết hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học cơ sở kiên trì thực hiện lộ trình phân luồng cho học sinh sau bậc Trung học cơ sở; liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Ngành, các cơ sở đào tạo Nghề tổ chức tốt các loại hình đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu học tập của nhân dân địa phương.
CÁC MỤC TIÊU
      1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, hỗ trợ tốt công tác phổ cập giáo dục ở địa phương và các Trung tâm học tập cộng đồng.
      2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn giỏi, đạo đức tốt, năng động sáng tạo.
      3. Xây dựng thế hệ học viên trung tâm GDNN - GDTX chăm ngoan, học giỏi, có đầy đủ tri thức và nhân cách để đáp ứng tốt nhu cầu nhân dân địa phương.
 NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN
NHIỆM VỤ
       1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
      2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
      3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
      4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.
      5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
      6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.
     7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
      8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.
      9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.
    10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
      11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
      12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
     13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
      14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
      15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
QUYỀN HẠN
      1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
      2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.
      3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.
      4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.
      5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.
      6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.
      7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

     Toàn thể viên chức trong Trung tâm sẽ chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, đưa Trung tâm vững bước đi lên.
  •   Văn bản mới

Số 2373/SGD& ĐT- CTTT

CÔNG VĂN VỀ ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Lượt xem:414 | lượt tải:3

1958/KH-SGD&ĐT

Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức viên chức Ngành Giáo dục năm học 2018-2019

Lượt xem:370 | lượt tải:0

Số 4503/QĐ.UBND

Kế hoạch phê duyệt tuyển sinh năm học 2019- 2020 THPT trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Lượt xem:417 | lượt tải:16

105/QĐ-THPT

Kế hoạch năm học 2018 - 2019

Lượt xem:326 | lượt tải:0

1673/SGD&ĐT-GDTrH

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ QPAN năm học 2018 - 2019

Lượt xem:423 | lượt tải:0

88/TB-THPT

Thông báo các khoản thu năm học 2018-2019

Lượt xem:341 | lượt tải:0

20/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 20 về Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên cơ sở GDPT

Lượt xem:511 | lượt tải:25

Số: 18/2018/TT- BGD ĐT, ngày 22

THÔNG TƯ 18 VỀ QUY ĐỊNH TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Lượt xem:451 | lượt tải:48

1568/SGDĐT-CTTT

Triển khai công tác tư vấn tâm lý HS

Lượt xem:389 | lượt tải:0

Số 3521/BGD& ĐT- GDTrH

HƯỚNG DẪN THI KHOA HỌC KỸ THUẬT

Lượt xem:344 | lượt tải:27
  •   Xem nhiều nhất
  •   HÌNH ẢNH
  •   Liên kết website
  •   Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại6,853
  • Tổng lượt truy cập240,246
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây